El Niño

BT - - NYHEDER -

Fæ­no­me­net El Niño bli­ver iføl­ge ame­ri­kansk vej­r­cen­ter det kraf­tig­ste si­den 1997. El Ni­no på­vir­ker jet­strøm­men over Stil­le­ha­vet og gi­ver me­re ek­stre­me vej­r­for­hold over det me­ste af klo­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.