Bor i et­nisk dan­ske om­rå­der

BT - - NYHEDER -

BT har fun­det adres­ser­ne på syv mar­kan­te skik­kel­ser, som har mar­ke­ret sig som to­le­ran­te stem­mer i ind­van­drer­de­bat­ten. BT har fra­valgt ak­ti­ve po­li­ti­ke­re. Se på kor­tet hvor de bor. Kil­den til ind­van­drer- tal­le­ne på po­st­num­mer­ni­veau er Uge­bre­vet A4, der i 2015 har få­et la­vet en sær­kør­sel fra Dan­marks Sta­ti­stik. Der er ta­le om ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.