PER­SON­LI­GE TIL­LÆG

BT - - PRIVATØKONOMI -

Kan sø­ges af fol­ke­pen­sio­ni­ster til al­le de ting, der el­lers ik­ke kan sø­ges til­læg til. Det er kom­mu­nen, man sø­ger hos og som vur­de­rer, om man skal ha­ve til­skud og i så fald hvor me­get. Det ene­ste krav, der er fra kom­mu­nens si­de, er, at det skal be­døm­mes som ” ri­me­li­ge” og ” nød­ven­di­ge” ud­gif­ter som for ek­sem­pel til lak­to­se­fri mælk, hvis man er al­ler­gi­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.