HAL­VE­RET ME­DI­E­LI­CENS

BT - - PRIVATØKONOMI -

Er man fol­ke­pen­sio­nist og har en per­son­lig til­lægs­pro­cent på 100, kan man hen­te et an­søg­nings­ske­ma på DR Li­cens’ hjem­mesi­de. An­søg­nings­ske­ma­et skal der­ef­ter un­der­skri­ves af kom­mu­nen, som og­så skal be­kræf­te, at du op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne, og sen­des til DR Li­cens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.