BRA­SI­LI­EN

BT - - NYHEDER -

Eft er en bøl­ge af sky­de­ri­er har mindst 19 per­so­ner mi­stet li­vet, mens syv er ble­vet sår­et i ud­kan­ten af Bra­si­li­ens stør­ste by, Sao Paulo, skri­ver BBC. I fl ere til­fæl­de spurg­te ger­nings­mæn­de­ne an­gi­ve­ligt først eft er of­re­nes nav­ne, og om de hav­de en plet­tet straff eat­test. Der­for un­der­sø­ger myn­dig­he­der­ne i Sao Paulo nu mu­lig­he­den for, at det var må­l­ret­te­de mord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.