ITA­LI­EN

BT - - NYHEDER -

Mindst 40 fl ygt­nin­ge og emi­gran­ter er iføl­ge Reu­ters om­kom­met i la­strum­met på en over­fyldt båd, de sam­men med 350 an­dre for­søg­te at kryd­se Mid­del­ha­vet i. De om­kom­ne er for­ment­lig dø­de af kvæl­ning på grund af ilt­man­gel. Det ita­li­en­ske fl åde­far­tøj » Ci­ga­la Ful­go­si « er i gang med en stor red­nings­ak­tion på ste­det og har iføl­ge oplys­nin­ger­ne red­det man­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.