Sundt at sove på det

BT - - NYHEDER -

Du har sik­kert hørt det før. ’ Sov på det’. Og nu vi­ser forsk­nin­gen og­så, at når folk får lov at sove imel­lem to for­søg på at lø­se den sam­me op­ga­ve, så kla­rer de sig bed­re an­den gang. Det for­tæl­ler en­gel­ske for­ske­re fra Lan­ca­ster Uni­ver­si­ty. For­bed­rin­gen gjor­de sig gæl­den­de, uan­set om for­søgs­per­so­ner­ne var i stand til at hu­ske op­ga­ver­ne ty­de­ligt eft er søv­nen. For­sker­ne me­ner, at for­søgs­per­so­ner­ne ube­vidst var i stand til at øve sig på op­ga­ver­ne ved at re­kon­stru­e­re dem, imens de sov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.