FEM GO­DE RÅD: SÅ­DAN TA­CK­LER DU DIT

BT - - SØNDAG -

Lad dit barn ra­se, si­ger fa­mi­li­e­rå­d­gi­ver Ca­mil­la Ju­ste­sen. Her gi­ver hun fem go­de råd om at hånd­te­re vre­de børn. Vær ved bar­nets si­de, når det er vredt. Trøst det med få ord og med­giv, at det og­så er ir­ri­te­ren­de, at bar­net ik­ke kan få sin vil­je, når det nu ger­ne vil. Tal bag­eft er med bar­net om, hvor­for det blev så vredt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.