VRE­DE - EN NA­TUR­LIG FØ­LEL­SE

BT - - SØNDAG -

Vre­de er en helt grund­læg­gen­de

og god fø­lel­se. Og en na­tur­lig del af børns læ­rings­pro­ces. Der er og­så me­get god ener­gi i vre­de, pe­ger eks­per­ter på. In­destængt og fortrængt vre­de, aff ekt- vre­de og fast­låst vre­de er imid­ler­tid ik­ke sundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.