RA­SE UD

BT - - SØNDAG -

Ma­ski­ner: Gen­re:

Nog­le el­sker ja­pan­ske spil, mens an­dre har det me­get svært med dem. De­cep­tion­se­ri­en er ær­ke- ja­pansk og har en stor fan­ba­se i hjem­lan­det, mens vi, i Skan­di­navi­en, mest un­drer os. Det­te nye even­ty r går i tid­li­ge­re spils spor. Vi mø­der fl ere smuk­ke prin­ses­ser, der oft e er sty let op som hund­jæv­le – og og­så op­fø­rer sig så­dan. Der er mas­ser af slå­skam­pe og ret bizar­re si­tu­a­tio­ner i Nigh­t­ma­re Prin­cess, der spil­ler på avan­ce­re­de seksu­el­le un­der­to­ner. Me­get spe­ci­elt spil, som man skal væ­re stor­fan af se­ri­en, for at værds­æt­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.