T BARNS VRE­DE

BT - - SØNDAG -

bar­nets triv­sel, og til­med er der rig­tig me­get god ener­gi i vre­de. Børn med vre­de og vil­jestyr­ke kom­mer langt, så det er ik­ke ba­re no­get, man skal gem­me væk.

skældt ud. For­æl­dre kom­mer hur­tigt lø­ben­de med en dom­mer­hat og skal fi nde ’ den skyl­di­ge’ og gi­ve en straf. Tag i ste­det de­tek­tiv­hat­ten på og af­dæk hi­sto­ri­en. Find ud af, hvad der kan gø­res an­der­le­des næ­ste gang. Snak med bør­ne­ne om det, men al­drig mens de er vre­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.