DE VRE­DE SMÅ

BT - - SØNDAG -

Tum­lin­ge­al­de­ren

er en tid, hvor 1- 3- åri­ge børn be­gyn­der at selv­stæn­dig­gø­re sig og prø­ve græn­ser af. Det be­ty der bl. a. og­så store vre­des­ud­brud. Men det er sundt, at de små op­le­ver at bli­ve vre­de og fru­stre­re­de. Den tid­li­ge barn­dom er nem­lig en vig­tig pe­ri­o­de til at læ­re, hvad man skal gø­re med de in­ten­se, ne­ga­ti­ve fø­lel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.