TRUMP ALT OG AL­LE DET HAR DO­NALD TRUMP SAGT ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - SØNDAG - Ef­ter an­gre­bet på Char­lie Heb­do

SØN­DAG 16. AU­GUST 2015

Om den re­pu­bli­kan­ske po­li­ti­ker Jo­hn McCain, der i 6 år var krigs­fan­ge un­der Viet­nam­kri­gen

Om me­xi­can­ske im­mi­gran­ter. Ud­ta­lel­sen ko­ste­de ham vært­s­rol­len

på tv- showet ’ The Ap­pren­ti­ce’ Be­skyld­te i 2011 Oba­ma for at væ­re

ube­ret­ti­get til præ­si­dent­po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.