Bu­enos Ai­res

BT - - REJSER - Fo­to: Linda Ka­strup

1. Pa­seo El Ro­se­dal- par­ken med den lil­le sø er et po­pu­lært af­slap­nings- og pi­c­nic- sted. 2. Cyk­ler­ne vin­der frem i den store by. Her den år­li­ge » cyk­lens- dag « i Pa­ler­mo- om­rå­det. 3. Ve­ra Ro­sem­berg, der har ta­get bil­le­der­ne til den­ne ar­ti­kel, er fo­to­re­dak­tør i et stort me­di­e­hus i Bu­enos Ai­res. Ve­ra var BT Rej­sers guide på cy­kel­tu­ren rundt i by­en. 4. Lop­pe­mar­ked i Pa­ler­mo. 5. Pla­za de la Repúbli­ca. 6. Re­stau­rant Øl­sen. Den tid­li­ge­re mø­bels­ned­ker fa­brik er en flot ram­me om den in­ter­na­tio­nalt ori­en­te­re­de kva­li­tets­re­stau­rant. 7. La Bo­ca. Det ita­li­en­ske kvar­ter i den syd­li­ge by­del er kendt for si­ne far­ve­de fa­ca­der. 8. Den tid­li­ge­re ka­ser­ne og mi­li­tær­sko­le ESMA med po­rtræt­ter­ne af nog­le af de 30.000, der for­svandt un­der mi­li­tær­dik­ta­tu­ret fra 1976- 83.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.