Et bør væ­re

BT - - REJSER -

1. Det skøn­ne dri­ver­liv på stran­den. 2. En to­ti­mers ses­sion i Sli­ders Cab­le Park ko­ster 35 eu­ro. 3. Hav­ne­pro­me­na­den i El Go­u­na. 4. Mosaique Ho­tel. 5. El Go­u­na er den før­ste by i Afri­ka, der har mod­ta­get Glo­bal Gre­en Ci­ty Award. 6. Der er no­get ver­dens­fjer­nt, næ­sten fa­ta­mor­ga­na- ag­tigt over luksus­by­en El Go­u­na 7. Der er god plads til ki­te­sur­fer­ne på de bre­de stran­de. Fo­to: Chri­sti­na Ma­j­cher Beach og til­by­der ek­sem­pel­vis en pak­ke med en uges ud­lej­ning af ki­teud­styr men med en ind­lagt to­da­ges pau­se, hvor man så i ste­det har gra­tis ad­gang til ka­bel­par­ken.

Man kan sag­tens gå fra by­en ud til stran­de­ne, men der kø­rer og­så shutt­le­bus­ser mel­lem by­ens ho­tel­ler og stran­den hver ti­me. ki­te­bo­ar­ding- club. com red­sea­zo­ne. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.