Ky­ni­ske AaB snød do­mi­ne­ren­de AGF i jysk slag

BT - - SUPER LIGA - BNB

AGF HAV­DE OVER­TA­GET , men AaB tog sej­ren, da op­ryk­ker­ne fra Aar­hus led sæ­so­nens før­ste ne­der­lag. AaB vandt 3- 2.

Hjem­me­hol­det AGF kom el­lers for­an eft er 11 mi­nut­ter, da den kro­a­ti­ske La­zio- le­jes­vend Jo­sip Elez fl ot he­a­de­de Aar­hus- hol­det på 1- 0.

AaB fi k ud­lig­net, da li­tau­i­ske Lukas Spal­vis le­gen­de let fi k en re­tur fra sit før­ste for­søg på St­eff en Ras­mus­sen, som han ud­nyt­te­de til 1- 1.

Der­eft er stod der AGF på det me­ste, men AaB var nok en­gang ky­nisk. Og fra an­den halv­legs start duk­ke­de Spal­vis op igen som målsco­rer. Få me­ter in­de i AGF- fel­tet smæk­ke­de han bol­den op i net­ta­get til 2- 1.

Ras­mus Jöns­son gjor­de det til 3- 1 en halv ti­me før tid, men AGFs Ah­med Ya­sin brag­te lidt spæ­ding tilbage med sit mål til 2- 3. AGF lag­de et van­vit­tigt pres i de sid­ste mi­nut­ter, men for­må­e­de ik­ke at sco­re yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.