Tho­mas Bjørn kla­re­de cut­tet

... Kjeldsen sag­de tid­ligt far­vel i PGA Cham­pions­hip

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB/ EPA

Tho­mas Bjørn ( fo­to) spil­le­de sig vi­de­re fra an­den run­de i PGA Cham­pions­hip i Wi­scon­sin, USA. Sø­ren Kjeldsen nå­e­de milepæl, men røg ud. An­den run­de i årets sid­ste ma­jor, PGA Cham­pions­hip, blev fre­dag ud­skudt på grund af dår­ligt vejr, så run­den blev først spil­let fær­dig i går in­den tred­je run­de. For Tho­mas Bjørn end­te det lyk­ke­ligt, da han på trods af en run­de på 75 slag - tre over par - cla­re­de cut­tet og nu sam­let lig­ger i par. Det var før­ste gang si­den Al­st­om Open de Fran­ce 2.- 5. juli, at Bjørn kla­re­de et cut.

An­der­le­des gik det for Sø­ren Kjeldsen, der med 78 slag i an­den run­de var fi re slag fra at kva­li­fi ce­re sig til tred­je run­de. Kjeldsen kun­ne dog glæ­de sig over at ha­ve spil­let sin Eu­ro­pe­an Tour- tur­ne­ring num­mer 500 i kar­ri­e­ren. En be­drift , der har ta­get ham me­re end 18 år at op­nå. Sø­ren Kjeldsen er den før­ste dan- sker til at nå 500 tur­ne­rin­ger, og den blot 30. gol­f­spil­ler i hi­sto­ri­en, der run­der milepæ­len.

Kjeldsen fi k i fel­tet af cut­te­de spil­le­re blandt an­dre føl­ge­skab af den fal­le­re­de ver­dens­stjer­ne Ti­ger Woods og Ry­der Cup- kap­ta­jn Dar­ren Clar­ke og kan nu ret­te fo­kus på Ma­de in Den­mark- tur­ne­rin­gen, der spil­les i Him­mer­land i den kom­men­de uge. Tred­je run­de blev spil­let eft er re­dak­tio­nens de­ad­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.