’’

BT - - EUROPA TOUR - Flem­m­ing Astrup, pro­mo­tor for Ma­de in Den­mark

Vi vil ha­ve en tur­ne­ring med lyd på. En blan­ding mel­lem en land­skamp i Par­ken og Skan­der­borg Festi­val. Vi vil­le væk fra det stille renom­mé, og ska­be en fest

Flem­m­ing Astrup for­tæl­ler, at de før sid­ste års tur­ne­ring var lidt ban­ge for, at der kom så man­ge pu­bli­kum- må jeg ba­re si­ge, at pu­bli­kum var over al for­vent­ning sid­ste år, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Pu­bli­kums go­de op­før­sel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.