Her er Knud­sens fa­vo­rit­ter

Vi­a­sat Golf- kom­men­ta­to­ren gi­ver sit bed­ste bud på en dansk vin­der

BT - - EUROPA TOUR - FA­VO­RIT­TER – DEL 1 Mor­ten Bjer­re gaard morh@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger

Al­le ot­te dan­ske­re, der er med på Eu­ro­pa Tou­ren, stil­ler op på ’ hjem­me­ba­ne’ i Him­mer­land.

Iføl­ge Hen­rik Knud­sen, man­ge­årig gol­fk om­men­ta­tor på Vi­a­sat Golf, har al­le dan­ske­re en mu­lig­hed for at væ­re med helt frem­me grun­det ’ hjem­me­ba­ne’- for­de­len.

Ne­den­for vur­de­rer han de dan­ske­re, han me­ner, der har størst mu­lig­hed for et godt re­sul­tat i Ma­de in Den­mark.

Hen­rik Knud­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.