Her er Knud­sens fa­vo­rit­ter

Vi­a­sat Golf- kom­men­ta­to­ren gi­ver sit bed­ste bud på en uden­land­sk vin­der

BT - - EUROPA TOUR - FA­VO­RIT­TER – DEL 3 Mor­ten Bjer­re gaard morh@ sporten. dk Fo­to: Action Ima­ges og AFP

Del­ta­ger­li­sten til det­te års Ma­de in Den­mark by­der på fl ere af de helt store dan­ske og in­ter­na­tio­na­le gol­f­stjer­ner.

Hen­rik Knud­sen, man­ge­årig gol­fk om­men­ta­tor på Vi­a­sat Golf, kom­mer her med sit bud på, hvem af de in­ter­na­tio­na­le gol­f­spil­le­re, man skal hol­de øje med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.