Her er Nyholms fa­vo­rit­ter

Vi­a­sat Golf- kom­men­ta­to­ren gi­ver sit bed­ste bud på en uden­land­sk vin­der

BT - - EUROPA TOUR - FA­VO­RIT­TER – DEL 4 Mor­ten Bjer­re gaard morh@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger, Action Ima­ges og AFP

Leif Nyholm, der i man­ge år har væ­ret gol­fk om­men­ta­tor på Vi­a­sat Golf, gi­ver her sit bud på fi re uden­land­ske spil­le­re, han me­ner, man skal hol­de øje med i Ma­de in Den­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.