Kom og fejr, Sø­ren Kjeldsen

Tho­mas Bjørn og Thor­b­jørn Ole­sen op­for­drer til fejring af kol­le­ga­en

BT - - EUROPA TOUR - Mor­ten Bjer­re­gaard Fo­to: Action Ima­ges

Sø­ren Kjeldsen har som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de spil­let 500 tur­ne­rin­ger på Eu­ro­pa Tou­ren, og det vil kol­le­ga­er­ne og ven­ner­ne Tho­mas Bjørn og Thor­b­jørn Ole­sen fejre un­der Ma­de in Den­mark-tur­ne­rin­gen.

Læs de­res åb­ne brev, hvor de op­for­drer he­le ’ gol­f­dan­mark’ til at kom­me til Him­mer­land for at fejre 500- tur­ne­rings­ju­bila­ren Sø­ren Kjeldsen på hjem­me­ba­ne.

morh@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.