Gol­f­slang

BT - - EUROPA TOUR -

LINGO Mor­ten Bjer­re­gaard

Står du på gol­f­ba­nen og ik­ke ved, hvad du skal gø­re, når der bli­ver råbt ’ fo­re’, el­ler vil du im­po­ne­re ven­ner­ne med helt spe­ci­fik­ke gol­fud­tryk, har du fun­det det ret­te sted. BT gi­ver dig her en mi­ni- guide ud i gol­fens slang.

morh@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.