Hul 16

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Him­mer­land Hill Hul 16 på blev ver­den­skendt un­der sid­ste års Ma­de in Den­mar ktur­ne­ring. Al­le­re­de tid­ligt på før­ste­da­gen af tur­ne­rin­gen sam­le­des tu­sind­vis af til­sku­e­re på skrå­nin­gen bag gre­e­nen og skab­te en unik gol­f­stem­ning. Igen i år bli­ver ’ Him­mer­land Hill’ et nøg­le­hul, som bå­de spil­le­re og til­sku­e­re kan glæ­de sig til at væ­re en del af.

Sel­ve hul­let er kun 117 me­ter, og der­for er det ik­ke utæn­ke­ligt, at der bli­ver la­vet ho­le-in- one. Sker det­te, vil spil­le­ren mod­ta­ge en bil til vær­di af 600.000 kro­ner, mens spil­le­rens cad­die og­så vin­der en bil til en vær­di af 150.000 sponso­re­ret af Ga­ria.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.