Ma­de in Den­mark- Vil­la­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fra hul 16 har man i år gra­vet en gangtun­nel, som kryd­ser hul 17. Sid­ste var der en ret stor fla­ske­hals fra hul 16 til Ma­de in Den­mark- Vil­la­ge, for hver gang der kom nog­le spil­le­re til hul­let, skul­le pu­bli­kum ven­te til de var fær­di­ge. Nu går til­sku­er­ne ba­re un­der ba­nen i gangtun­nel­len, så man nemt kan kom­me fra Him­mer­land Hill til telt­by­en, hvor man kan spi­se, drik­ke og kø­be mer­chan­di­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.