Kri­stof­fer Broberg

29 år, Sve­ri­ge

BT - - EUROPA TOUR -

Er end­nu ik­ke brudt igen­nem på Eu­ro­pa Tou­ren. Men sidst han spil­le­de i Dan­mark på Chal­len­ge Tou­ren, vandt han. Er me­get tæt på sit en­de­li­ge gen­nem­brud, og det kan nemt kom­me i Ma­de in Den­mark. Han er og­så en ty pe, der har godt af at fø­le sig godt til­pas, der hvor han spil­ler, og det gør han i Dan­mark, hvor han har spil­let fl ere gan­ge og op­nå­et go­de resultater.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.