Marc War­ren

34 år, Skot­land

BT - - EUROPA TOUR -

Han vandt tur­ne­rin­gen sid­ste år og er for­sva­ren­de me­ster. Vis­se ba­ner pas­ser til vis­se spil­le­re, og vi må jo ba­re kon­sta­te­re, at den­ne ba­ne pas­ser ham godt. Hvis han kla­rer cut­tet i PGA Cham­pions­hip i USA før Ma­de in Den­mark, vil han nok væ­re lidt ud­mat­tet grun­det den lange rej­se, og så skal man ik­ke reg­ne med et fest­fyr­vær­ke­ri før we­e­ken­dens fi na­ler­un­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.