Kun uaf­gjort til Erik­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

Tot­ten­ham og Chri­sti­an Erik­sen fi k sæ­so­nens før­ste po­int, da de hjem­me på Whi­te Hart La­ne spil­le­de 2- 2 med Sto­ke.

Den dan­ske play­ma­ker var tændt fra start og tvang gæ­ster­nes må­l­mand Ja­ck But­land ud i fl ere go­de red­nin­ger. Først, da Erik­sen kom fri i fel­tet og fy­re­de af, og se­ne­re da dan­ske­ren for­søg­te at over­li­ste ham på et fris­park.

I det 19. mi­nut måt­te But­land dog gi­ve op. Erik­sen lag­de op til vær­ter­nes før­ste mål, da Eric Di­er, der igen spil­le­de på den cen­tra­le midtbane, var før­ste mand på et hårdt slå­et hjør­ne­s­park fra sin dan­ske hold­kam­me­rat. 1- 0 og Sto­ke så ud til at få en svær ef­ter­mid­dag i Lon­don.

Sto­ke holdt dog stand til slut­nin­gen af før­ste halv­leg, men kort før pau­se­fl øjtet tog Tot­ten­hams ven­stre­ba­ck Ben Davies et for­bil­led­ligt ræs ned i gæ­ster­nes må­l­felt, hvor han fandt bel­gi­e­ren Na­cer Chad­li, der fi k bol­den i net­ma­sker­ne.

I an­den halv­leg fi k Sto­ke til­kendt et straff es­park, som Marko Ar­nau­tovic ek­se­kve­re­de. Og små ti mi­nut­ter før tid kom Sto­ke så op på si­den af Tot­ten­ham, da et ind­læg fra Step­hen Ire­land blev snit­tet af Ma­me Bira­me Diouf til slut­fa­cit 2- 2.

Sch­mei­chel til tops

Kas­per Sch­mei­chels Lei­ce­ster er star­tet godt i Pre­mi­er League, hvor de i før­ste run­de slog Sunderland hjem­me. De go­de tak­ter fort­sat­te mod West Ham, som hjem­me tab­te til 1- 2 til Lei­ce­ster. Der­med lig­ger Sch­mei­chel og co. før da­gens kam­pe num­mer ét i Pre­mi­er League.

Sunderland tog hjem­me mod op­ryk­ker­ne fra Norwich, men vær­ter­ne skul­le ik­ke få den let­te kamp, de kun­ne ha­ve hå­bet på. Da de to hold gik til pau­se, var det med gæ­ster­ne for­an med 2- 0. I an­den halv­leg blev det og­så 3- 0 til de over­leg­ne op­ryk­ke­re, da hur­ti­ge Nat­han Red­mond score­de. Kam­pen end­te 3- 1 til Norwich.

Swan­sea im­po­ne­re­de i før­ste run­de på ude­ba­ne mod Chel­sea, hvor man fi k 2- 2- re­sul­tat med sig hjem fra Stam­ford Brid­ge. Målsco­rer­ne den dag hed Ba­fe­tim­bi Go­mis og An­dre Ay­ew, og de to gen­tog kunst­styk­ket i går eft er­mid­dag, da de ban­ke­de Swan­seas mål ind i 2- 0- sej­ren over Newcast­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.