DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STUTT­G­ART - FC KÖLN TYS­KLAND 1. BUN­DES­LIGA, KLOK­KEN 17: 30 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Det er en me­get høj pris på man­ge mål i det­te op­gør, da Bun­des­liga­en nor­malt er en må­l­rig liga. For­kla­rin­gen er selv­føl­ge­lig, at FC Köln var me­get de­fen­si­ve i sid­ste sæ­son og der­af og­så må­l­fat­ti­ge, men det ser ud til at æn­dre sig nu. Man har købt fl ere spæn­den­de off en­si­ve spil­le­re, og be­dømt ud fra test­kam­pe­ne får vi i den­ne sæ­son et FC Köln- hold at se, som er vil­lig til at ri­si­ke­re me­re end man så i sid­ste sæ­son. Stutt­g­art ser hel­ler ik­ke spe­ci­elt stær­ke ud de­fen­sivt, så det kun­ne godt lig­ne, at det­te op­gør end­te med tre scor­in­ger el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.