DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

START - ODDS NOR­GE TIP­PE­LIGA­EN, KLOK­KEN 15: 30 START TA­BER IK­KE KAM­PEN

Det kø­rer ik­ke for Start i dis­se uger, hvor hol­det er op­pe på fi re ne­der­lag i træk. Man får dog en gyl­den mu­lig­hed for at ven­de den ne­ga­ti­ve sti­me, når Odds kom­mer på be­søg i eft er­mid­dag. Gæ­ster­ne skal på tors­dag spil­le den stør­ste kamp i klub­bens hi­sto­rie, når mæg­ti­ge Borus­sia Dort­mund gæ­ster Odd Sta­dion, og det må alt an­det li­ge di­stra­he­re et re­la­tivt ungt hold, hvor en god hånd­fuld af spil­ler­ne er un­der 23 år. Start fi k 3- 3 i det om­vend­te op­gør i Ski­en for to må­ne­der si­den og bør ik­ke væ­re så un­der­tip­pe­de som od­dse­ne an­ty der her.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.