LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB - RANDERS DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 00 RANDERS VIN­DER KAM­PEN

Randers har be­stemt ik­ke væ­ret hel­di­ge så langt i Su­per­liga­en - først ko­ste­de et par store fejl­ken­del­ser dyrt i Aar­hus, in­den man så smed en to­måls­fø­ring imod Brøndby. Det æn­drer dog ik­ke på, at Randers ser stær­ke ud, og end­da her får Mi­ka­el Is­hak med igen eft er endt ska­des­pau­se. OB har og­så ind­ledt fi nt, men top­sco­rer Ras­mus Fester­sen kun­ne ik­ke træ­ne tors­dag og mel­des tvivl­s­om, li­ge­som hol­dets de­fen­siv og den nye må­l­mand Mi­cha­el Tør­nes ik­ke hol­der sam­me ni­veau som off en­si­ven. Er Randers ik­ke uhel­di­ge, har de fi ne sej­rs­chan­cer hér.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.