25

BT - - NYHEDER -

PCT. ER EF­TER­SPØRGS­LEN på øko­lo­gi­ske dag­lig­va­rer ste­get med, så ot­te pro­cent af dag­lig­va­rer­ne nu er øko­lo­gi­ske. Men pro­du­cen­ter­ne er træng­te. For mel­lem 2013 og 2014 faldt det øko­lo­gi­ske land­brugs­a­re­al med tre pro­cent. De mang­len­de øko­lo­gi­ske va­rer får Coop til at lan­ce­re en kampag­ne, der skal få fl ere land­mænd til at om­læg­ge pro­duk­tio­nen til øko­lo­gisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.