JA­COB HOLDT

BT - - NYHEDER -

Født 29. april 1947 i København. Dansk fo­to­graf og fored­rags­hol­der, Især kendt for sin bog ’ Ame­ri­kan­ske billeder’ og fored­rag om sam­me. Blandt hans se­ne­ste me­rit­ter kan næv­nes DRs tv- se­rie fra 2012, hvor nu­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) og Holdt som et uma­ge par rej­ste rundt i USA med et fi lm­hold. Kom i PETs sø­ge­lys i for­bin­del­se med dob­bel­ta­gen­ten Oleg Gor­di­jevski­js afh op­ning, der gav an­led­ning til en un­der­sø­gel­se om, hvor­vidt Holdts for­hold til KGB var strafb art. Der kom al­drig en rets­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.