ÆL­DRE­CHECK

BT - - PRIVATØKONOMI -

Ud­be­ta­les au­to­ma­tisk til pen­sio­ni­ster, som ik­ke har en for­mue stør­re end 81.500 kro­ner, og som ik­ke tje­ner me­re end 67.500 ved si­den af fol­ke­pen­sio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.