BLÅ BOG

BT - - KULTUR -

Lot­te Hei­se 56 år

For­fat­ter, fored­rags­hol­der og tid­li­ge­re fo­to­mo­del

Vært på P2- pro­gram­met ’ Bravo’ om ope­ra

Har skre­vet fle­re bø­ger og holdt fored­rag om blandt an­det børn, mænd og kvin­der og li­ge­stil­ling

Ak­tu­el med bo­gen og fored­ra­get ’ Selv­føl­ge­lig skal hun bo hos mig’, som hand­ler om de tre et halvt år, hun bo­e­de sam­men med sin han­di­cap­pe­de mor

In­ge Hei­se 79 år

Lek­tor i dansk og tysk Har skre­vet fle­re bø­ger og kro­nik­ker om un­der­vis­ning

Blev som 75- årig ramt af en blod­prop i hjer­nen og blev der­ef­ter ramt af eks­pres­siv afa­si. In­ge Hei­se blev del­vist lam­met og mi­ste­de ev­nen til at ta­le

Bo­e­de i tre et halvt år hos sin dat­ter Lot­te Hei­se i Egå ved Aar­hus, men har si­den fe­bru­ar bo­et i be­skyt­tet bo­lig på et ple­je­cen­ter i Gentofte

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.