Ple­je­fa­mi­lie ven­ter på den eft er­lad­te ba­by

BT - - NYHEDER -

Den lil­le ny­fød­te pi­ge, der blev fun­det lør­dag eft er­mid­dag klok­ken 15.30 af to mænd i Gran­toft epar­ken ved Balt­or­p­vej i Bal­lerup, er nu på Rigs­ho­spi­ta­let til nær­me­re un­der­sø­gel­ser.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti op­ly­ser, at Bal­lerup Kom­mu­ne er klar med en plan, så snart Rigs­ho­spi­ta­let er fær­di­ge med at un­der­sø­ge den lil­le ba­by.

» Kom­mu­nen har nog­le ple­je­fa­mi­li­er i bag­hån­den, som de sen­der hit­tebørn til. Det kom­mer til at kø­re helt au­to­ma­tisk, « si­ger eft er­forsk­nings­le­der Car­sten Jans­son.

To mand­li­ge be­bo­e­re op­da­ge­de den lil­le ny­fød­te pi­ge, da de skul­le smi­de et par Ikea- papkas­ser i con­tai­ne­ren. Mel­lem to con­tai­ne­re op­da­ge­de de den lil­le pi­ge, der lå svøbt i et hånd­klæ­de i en pla­sti­cpo­se, for­tæl­ler po­li­ti­et. pett@ bt. dk

Fo­to: Mat­hi­as Øgendal

Den lil­le pi­ge blev fun­det mel­lem to con­tai­ne­re her i Bal­lerup. Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti ef­ter­ly­ser sta­dig spæd­bar­nets mor el­ler an­dre på­rø­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.