De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Sø­ren Es­per­sen Næst­for­mand ( DF)

@ es­per­sendf

EU skal al­drig no­gen­sin­de lå lov at stik­ke snu­den i Dan­marks fl ygt­nin­gepo­li­tik. Vi glæ­der os til at si­ge nej til af­skaff el­se af rets­for­be­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.