PANELET

BT - - DEBAT -

SØ­REN LAUR­SEN MAR­GRET­HE KÄH­LER Seksu­a­li­tet lig­ger dybt i os, og når man bli­ver svæk­ket og skal på ple­je­hjem, har man et be­hov for at fø­le sig ac­cep­te­ret. Især er der plads til det i København, og må­ske Aar­hus, og så kan det spre­de sig. Det er en mar­ke­ring af no­get nyt og godt.

Det kan man ik­ke af­vi­se. Selv­om vi er et lil­le land, er der me­get for­skel­li­ge hold­nin­ger rundt om­kring. Stor­by­er­ne er me­re pro­g­res­si­ve og vi­ser vej­en frem, og jeg tror og­så, be­ho­vet er der, da der bor fl est der, for­di ac­cep­ten er me­get stør­re kul­tu­relt set.

For­per­son for Lands­for­e­nin­gen for bøs­ser, les­bi­ske, bi­seksu­el­le og trans­per­so­ner

Chefk on­su­lent hos Æl­dre Sa­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.