Po­pulis­me at fj er­ne fo­to­vog­ne

BT - - DEBAT -

Det nær­mer sig det ufor­stå­e­li­ge og i hvert fald ulo­gi­ske, at re­ge­rin­gen vil skrot­te man­ge af de nyind­køb­te fo­to­vog­ne, der blitzer bi­li­ster, der ik­ke over­hol­der gæl­den­de lov­giv­ning. (...) eft er­som eks­per­ter i tra­fi ksik­ker­hed si­ger, at fart be­ty­der no­get i 40 pct. af al­le tra­fi kdrab, og at ube­man­de­de og sta­tio­næ­re fart­ka­me­ra­er ik­ke er så eff ek­ti­ve som mo­bi­le fo­to­vog­ne, vir­ker det me­re som et po­puli­stisk end sag­ligt for­slag.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.