Den sven­ske tryk­ko­ger

BT - - DEBAT -

Den sy­ste­ma­ti­ske un­der­tryk­kel­se af is­lam­kri­ti­ske stem­mer og man­gel på de­bat om ind­van­drin­gens kon­se­kven­ser har for­vand­let det sven­ske sam­fund til en tryk­ko­ger, som tru­er med at eks­plo­de­re når som helst. (...) Til­strøm­nin­gen til Sve­ri­ge er så stor, at man ik­ke har en chan­ce for at in­te­gre­re de man­ge fl ygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.