Dan­sker­ne er vil­de med vikin­ger

BT - - NYHEDER -

Al­drig før har så man­ge be­søgt den år­li­ge vikin­ge­festi­val, der fandt sted tid­li­ge­re på må­ne­den på Trel­le­borg ved Sla­gel­se. I alt kig­ge­de 11.167 be­sø­gen­de ind på den ni da­ge lange festi­val, og det er be­søgs­re­kord med 2.014 fl ere gæ­ster end sid­ste år. Vil du en tur tilbage til vikin­ge­ti­den på Trel­le­borg, så bli­ver det næ­ste år. Det var sid­ste chan­ce i går.

i regn og blæst for­an El­gi­gan­ten Me­ga­sto­re i Glo­strup på Sjæl­land… Hel­le­re klap­sto­le med ud­sigt til fød­sels­dagstil­bud på fl adskær­me og te­le­fo­ner end fri­ste skæb­nen med en tro på godt au­gust­vejr i skov el­ler på strand – i hvert fald, når til­bud­de­ne ik­ke kan be­stil­les over net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.