Mads Mik­kel­sen i ga­lak­tisk op­gør

BT - - NYHEDER -

STJER­NE­KRIG

Mads Mik­kel­sen er med på rol­le­li­sten i den nye Star Wars- fi lm, Rogue One, der ven­tes at få pre­mi­e­re i Dan­mark i de­cem­ber 2016.

» Det er rig­tig godt. Jeg tror, de gi­ver ham en rolle, der kom­mer til at pas­se ham. Han har jo oft e for­bry­de­ri­ske rol­ler, så det vil ik­ke un­dre mig, om han får en bad guy- rolle, « si­ger Per Valgreen fra Dansk Star Wars- fan­klub.

Mads Mik­kel­sens rolle er ik­ke kendt end­nu, men Star Wars- en­tu­si­a­sten er klar i spyt­tet, når det kom­mer til, hvil­ken rolle, Mads Mik­kel­sen bur­de få.

» Han kun­ne godt væ­re en Je­di ( skurk, red.). Jeg kun­ne fo­re­stil­le mig, at han fi k en bli­ven­de ka­rak­ter i Star Wars, men nu er det al­tid de go­de, der vin­der, så det vil­le ik­ke un­dre mig, om han ry­ger på et tids­punkt, « si­ger Per Valgreen.

Den dan­ske sku­e­spil­ler skal blandt an­det spil­le sam­men med Fe­li­ci­ty Jones og Fo­rest Whi­ta­ker i den nye fi lm. Mads Mik­kel­sen har tid­li­ge­re haft skur­kerol­ler i store in­ter­na­tio­na­le fi lm som Ca­si­no Roy­a­le og Han­ni­bal. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.