Sy­døst­a­si­ens uhyg­ge­li­ge li­ste

BT - - NYHEDER -

MH370 – 8. marts 2014 239 men­ne­sker var om bord på det ma­lay­si­ske fly, der var på vej fra Kuala Lumpur i Ma­lay­sia til Bei­jing i Ki­na den 8. marts 2014. Si­den har in­gen set spor ef­ter no­gen af de man­ge men­ne­sker om bord. Den 24. marts 2014 med­del­te Ma­lay­si­as pre­mi­er­mi­ni­ster, at fly­et uden for ’ en­hver ri­me­lig tvivl’ er styr­tet ned i Det In­di­ske Oce­an, og at pas­sa­ge­rer og be­sæt­ning er om­kom­met. QZ5801 – 28. de­cem­ber 2014 28. de­cem­ber for­svandt en AirA­sia Air­bus A320- 200 med navn QZ8501 med 162 per­so­ner om bord – 155 pas­sa­ge­rer og syv be­sæt­nings­med­lem­mer. QZ8501 let­te­de fra Su­ra­baya i In­do­nesi­en med kurs mod Chang­hi Luft­hav­nen i Singapore, men for­svandt fra ra­da­rer­ne i et tor­den­vejr. Tre da­ge ef­ter blev 40 lig fun­det og bjær­get. TransAsia 235 – 4. fe­bru­ar 2015 43 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, da et fly fra TransAsia med 58 per­so­ner om bord styr­te­de i en flod i Taiwan, kort ef­ter fly­et let­te­de fra Taipei Songs­han luft­havn. 30. ju­ni 2015 100 men­ne­sker dø­de, da et mi­li­tært trans­port­fly styr­te­de ned på Su­ma­tra i In­do­nesi­en og ram­te blandt an­det et ho­tel. Fly­et var på vej fra en luft­ba­se i Me­dan mod øen Ne­tu­na. Det styr­te­de ned kort tid ef­ter, det var let­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.