Fug­le­kon­ge

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

HOVEDLANDING

Det er ik­ke hver dag, at man ser en fugl lan­de på ho­ve­d­et af Tyr­ki­ets præ­si­dent Tayyip Er­do­gan. Men det var, hvad der ske­te, da Er­do­gan for ny­lig skul­le ind­vi en ny moské i den tyr­ki­ske provins Rize.

Ved en ce­re­mo­ni skul­le Er­do­gan luk­ke en del du­er og ager­høns ud, men fug­le­ne vi­ste sig at væ­re no­get gen­stri­di­ge. Først vil­le de ik­ke ud af de­res bur, selv om Er­do­gan bå­de for­søg­te sig med at klap­pe og svin­ge en pa­raply rundt.

Præ­si­den­ten be­slut­te­de der­for selv at ta­ge fug­le­ne ud og ka­ste dem op i luf­ten. Men hel­ler ik­ke det blev et hit, da fug­le­ne fløj tilbage og sat­te sig på de­res bur, skri­ver den bri­ti­ske avis In­de­pen­dent. co. uk Alt­så på nær li­ge den ene, der valg­te at sæt­te sig på præ­si­den­tens ho­ved i ste­det, hvor det lyk­ke­des den at bli­ve sid­den­de i få se­kun­der, in­den præ­si­den­tens mænd jog den på flugt. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.