Tjen­te 27.000 kr. på 10 mi­nut­ter

BT - - PRIVATØKONOMI -

NY VUR­DE­RING

Det kræ­ve­de blot et par opkald og et kort be­søg fra en vur­de­rings­mand – så var Sø­ren Hol­ses villa i Bal­lerup plud­se­lig ste­get en halv mil­li­on kro­ner i vær­di.

Og det af­spej­ler sig di­rek­te i den bi­drags­sats, som han år­ligt be­ta­ler til Re­al­kre­dit Dan­mark, der er ble­vet cir­ka 1.350 kr. la­ve­re om året.

I alt sva­rer det til en be­spa­rel­se på 27.000 kro­ner over re­sten af re­al­kre­dit­lå­nets lø­be­tid.

» Det er da og­så pen­ge. Det er i hvert fald nok til en god fe­rie!, « ly­der det fra den gla­de 52- åri­ge bo­li­ge­jer, der ejer et tøm­rer- og in­ge­ni­ør­fir­ma.

Sø­ren Hol­se hav­de en for­nem­mel­se af, at hans hus var ste­get i vær­di. Han har lø­ben­de for­bed­ret bo­li­gen, blandt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.