På et skrå­plan

BT - - TV - KRIMI

Den un­ge Jo­hn­ny Tru­e­love ( Emi­le Hirsch) le­ver et be­kym­rings­løst liv som narko­hand­ler i en for­stad til Los An­ge­les. Jo­hn­ny er po­pu­lær – al­tid høj og al­tid god for en fest. Men en dag kam­mer fe­sten over. Da Jo­hn­nys tid­li­ge­re ven Ja­ke ( Ben Fo­ster) ik­ke kan be­ta­le sin gæld, kid- nap­per Jo­hn­ny og hans ven­ner Ja­kes 15- åri­ge lil­le­bror, Za­ck ( An­ton Yel­chin). I fl ere døgn bli­ver Za­ck holdt fan­get, mens Ja­kes fa­mi­lie des­pe­rat sø­ger eft er ham. Za­ck har al­drig haft det sjove­re, med narko, pi­ger og spr ut. Men pri­sen for fe­sten bli­ver høj. Den pæ­ne po­p­san­ger Ju- stin Tim­ber­la­ke er kom­met i råt sel­skab i den­ne kras­børsti­ge krimi. Men han kla­rer ube­svæ­ret over­gan­gen fra sang til sku­e­spil og er me­get tro­vær­dig som hånd­lan­ge­ren Frankie, der spil­ler en cen­tral rolle i hi­sto­ri­en om narko­hand­le­ren Jo­hn­ny Tru­e­love ( Emi­le Hirsch). Ka­rak­te- ren Tru­e­love er in­spi­re­ret af Jes­se Ja­mes, der i seks år var den yng­ste no­gen­sin­de på li­sten over FBI’s mest eft er­søg­te per­so­ner. På rol­le­li­sten

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: fi nder vi og­så den bar­ske Bru­ce Wil­lis som Tru­e­loves far. ( DR3)

Frankie ( Justin Tim­ber­la­ke) og Jo­hn­ny ( Emi­le Hirsch) le­ver et be­kym­rings­løst liv som narko­hand­le­re i en for­stad til Los An­ge­les. Men en dag kam­mer fe­sten over.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.