KAM­PEN PÅ SPID­SEN

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Er Es­b­jerg en ap­pel­le­ren­de desti­na­tion for en ny træ­ner?

Stem­mer om­kring EfB for­tæl­ler om en le­del­se, der har svært ved at fi nde fod­fæ­ste, og om en besty rel­se med stor magt. Må­ske for me­get. Fin­der Glen Rid­ders­holm el­ler an­dre ab­so­lut­te top­træ­ne­re det­te til­træk­ken­de? Næp­pe. Men spil­ler klub­ben si­ne kort rig­tigt, kan man al­li­ge­vel lan­de et godt navn. Må­ske end­da Hr. Rid­ders­holm. Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.