Brøndby stor­sej­re­de i Vi­borg

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Brøndby fi k sæ­so­nens før­ste sejr i fem­te for­søg, da Tho­mas Franks trop­per sej­re­de 4- 0 i Vi­borg. Fin­ske Te­emu Puk­ki stjal ram­pe­ly­set med to kas­ser.

Eft er blot fem mi­nut­ter gav kom­bi­na­tio­ner mel­lem Ron­nie Schwartz og Magnus Eriks­son Te­emu Puk­ki en frilø­ber, som fi nnen køligt sat­te ind til 1- 0. Vi­borg hav­de ik­ke me­get at kom­me med i før­ste halv­leg, hvor bed­ste mu­lig­hed kom eft er en halv ti­mes spil, da Mik­kel Rask fi k sat ho­ve­d­et fl ot på Chri­stop­her Poul­sens ind­læg. Men Brønd­bys nye første­ke­e­per, Fre­de­rik Røn­now, di­ske­de op med en prag­tred­ning .

I an­den halv­leg var Vi­borg mest do­mi­ne­ren­de, men Puk­ki le­ve­re­de igen for Brøndby. Eft er en lang pe­ri­o­de un­der pres for Brøndby blev Puk­ki sendt af sted i dyb­den, hvor han i sid­ste en­de chip­pe­de bol­den ele­gant ind til 2- 0.

Vi­borgs Jo­nas Kam­per ka­no­ne­re­de bol­den på over­lig­ge­ren mod slut­nin­gen, men tæt­te­re kom Vi­borg ik­ke.

Brøndby kan til gen­gæld glæ­de sig over sæ­so­nens før­ste tre Su­per­liga- po­int, eft er Jo­han El­man­der og Le­bo­gang Phi­ri luk­ke­de og sluk­ke­de til 4- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.