Es­b­jerg sej­re­de eft er træ­ner­fy­ring

BT - - ALKA SUPERLIGA -

En træ­ner­fy­ring kan ha­ve en eff ekt. Det vi­ste Es­b­jergs spil­le­re i de­res før­ste kamp eft er Ni­els Fre­de­rik­sens fy­ring, da de i går slog FC Nordsjælland 2- 1.

Ve­stjy­der­ne var eff ek­ti­ve i en kamp, som blev do­mi­ne­ret af hjem­me­hol­det. Først score­de sven­ske Ro­bin Sö­der stik mod spil­let til 1- 0 eft er små 20 mi­nut­ters spil, in­den Las­se Rise for­dob­le­de ve­stjy­der­nes fø­ring et lil­le kvar­ter se­ne­re.

Eft er pau­sen pres­se­de de nord­s­jæl­land­ske vær­ter hårdt på for at und­gå et ne­der­lag, men for en gangs skyld holdt Es­b­jergs for­svar vand. I hvert fald en del af vej­en. Kun FC Nord­s­jæl­lands bra­si­li­an­ske an­gri­ber, Bru­nin­ho, for­må­e­de at slå hul på den ve­stjy­ske de­fen­siv, da han ud­nyt­te­de en re­tur­bold til en re­du­ce­ring. Me­re for­må­e­de et FCN- hold, der nu er pres­set i bun­den af Su­per­liga­en, ik­ke at gø­re. Og klub­ben, der for ba­re tre år si­den vandt det dan­ske mester­skab, må eft er­hån­den san­de, at præ­di­ka­tet nu hed­der bund­klub – ik­ke mester­klub.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.