Randers vandt må­l­rig du­el

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Et vel­spil­let op­gør end­te med ude­ba­ne­sejr på 3- 2, da OB og Randers FC tør­ne­de sam­men på fyn­bo­er­nes hjem­me­ba­ne.

Al­le­re­de eft er tre mi­nut­ter fi k Randers net­ma­sker­ne til at blaf­re, da kronjy­der­nes mid­ter­for­sva­rer Jep­pe Tver­skov send­te bol­den ind bag OBs de­bu­te­ren­de må­l­mand, Mi­cha­el Tør­nes. Spil­let bøl­ge­de frem og tilbage, og eft er et kvar­ters spil fi k OB et fris­park for­an Randers’ felt. Ari Sku­la­son trå­d­te frem og pla­ce­re­de sik­kert bol­den i må­l­hjør­net.

Knap var hol­de­ne dog kom­met på ba­nen igen, før OBs store og tun­ge an­gri­ber, Ken­neth Zo­ho­re, brag­te sit hold for­an og hjem­me­fan­se­ne i ekst­a­se. En an­den stor an­gri­ber vil­le dog og­så vi­se, at der var mål i støv­ler­ne. Randers blev til­kendt et straff e, som Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen score­de på til 2- 2.

Godt 11 mi­nut­ter før tid blev det dog helt slemt for hjem­me­hol­det OB og sær­ligt må­l­mand Tør­nes, der kun halv­kla­re­de et ho­ved­stød fra Randers’ brand­var­me Vik­tor Lund­berg, hvis for­søg fl øj i en blød bue over den spr­æl­len­de OB- må­l­mand og ind i må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.